Tudós-Takács János

Bevezetés a filozófiába


Szent ​X. Piusz pápa a „minden eretnekség foglalatát”, vagyis a modernizmust elítélő Pascendi Dominici Gregis kezdetű enciklikájában e máig ható kór értelmi okaként a skolasztikus bölcseletben való jártasság hiányát nevezte meg. Ugyanezen szemléletű egyházfő halála előtti egyik utolsó rendelkezésével került szentszéki jóváhagyásra a tomista bölcselet huszonnégy tétele, mint a szemináriumok bölcseleti képzésének biztos iránymutató normája. Ki merem jelenteni, hogy e huszonnégy kőtömbből megismerésünk oksági láncolata által alkotott sorrend figyelembe vételével a bölcselet tudományának gótikus keresztelőkápolnáját alkotta meg Tudós-Takács János. Az örök bölcseletnek azt az intellektuális optimizmusból fakadó summázatát rejti e mű, mely biztosan ellenáll a szerzője által sok megnyilatkozásában említett nominalistan szkepticizmusnak és történelmi relativizmusnak. Végül, de nem utolsósorban a tisztelt Olvasó kezében fekvő munka biztos megalapozást nyújt az Aquinói Szent Tamás teológiájának „gótikus dómjában” rejlő misztériumok megértéséhez.

Tolle, lege!

Szász Péter

2,500 Ft

Share on facebook
Megosztás Facebookon

Leírás

Szent ​X. Piusz pápa a „minden eretnekség foglalatát”, vagyis a modernizmust elítélő Pascendi Dominici Gregis kezdetű enciklikájában e máig ható kór értelmi okaként a skolasztikus bölcseletben való jártasság hiányát nevezte meg. Ugyanezen szemléletű egyházfő halála előtti egyik utolsó rendelkezésével került szentszéki jóváhagyásra a tomista bölcselet huszonnégy tétele, mint a szemináriumok bölcseleti képzésének biztos iránymutató normája. Ki merem jelenteni, hogy e huszonnégy kőtömbből megismerésünk oksági láncolata által alkotott sorrend figyelembe vételével a bölcselet tudományának gótikus keresztelőkápolnáját alkotta meg Tudós-Takács János. Az örök bölcseletnek azt az intellektuális optimizmusból fakadó summázatát rejti e mű, mely biztosan ellenáll a szerzője által sok megnyilatkozásában említett nominalistan szkepticizmusnak és történelmi relativizmusnak. Végül, de nem utolsósorban a tisztelt Olvasó kezében fekvő munka biztos megalapozást nyújt az Aquinói Szent Tamás teológiájának „gótikus dómjában” rejlő misztériumok megértéséhez.

Tolle, lege!

Szász Péter

Szász Péter: szerencsére nem Balavány mondja meg, hogy milyen zászlót rakjanak ki a templomokra