Koszter atya: Nos Rector... A MAGYAR FŐISKOLAI HALLGATÓK KÖNYVE

A magyar fiút nagyon sokan szerették. Sokan írtak számára jövőt néző, lelket irányító komoly könyveket, hogy különb legyen minden más nemzet fiánál s mindazt kibontsa magából, amit Isten keze elrejtett benne. (Nekem magamnak is két könyvem forog a fiúk kezén: a «Kamaszok)), a serdülő fiút segítő baráti írása a katolikus papnak, és a “Kérdőjelek a fiúszívekben», amelyben a «Kamaszok» olvasóinak ezer kérdése közül felelek a legfontosabbakra.) De míg a serdülés korának tekintélyes az irodalma, az egyetemi ifjúságnak alig vannak könyvei. Sokkal önállóbb és zárkózottabb a kamasznál; a problémáival fogait összeszorítva maga viaskodik; az adolescentia korában, amikor lassan befejeződik benne a férfi építése, mintha szégyelne minden olyan momentumot, amely nála még nem befejezett, még nem egészen és maradéktalanul férfi. Ezért nehéz neki írni! Az ő nyiltan felvetett problémái már mind férfiproblémák; a sajátosan egyetemista kérdéseket ő maga fel nem teszi senkinek, csak a lelkiatyjának, szigorúan négyszemközt. . . Úgy kell összeszednie őket az írónak a maga emlékeiből, vagy ellesnie az eleven életből s az embersorsokból.
Négyen álltunk össze, hogy az egyetemi hallgató könyvét megírjuk. Ádám atya. Ürge atya és Nagy atya évek sora óta munkatársaim a Pesti Szent Imre Kollégiumban; ismerik, szeretik és mindenki másnál jobban becsülik azt az ifjúságot, amely Glattfelder érsek úr kollégiumait megtölti. Közben cserkészetben, lelkigyakorlatok és lelki vezetés vonalán épúgy, mint diák-társadalmi vonalon sűrűn érintkeznek az odakint élő ifjúsággal. Kevés ember van Magyarországon, aki olyan mélyen nézett volna bele az egyetemi ifjúság életébe, mint ezek az atyák.

4,900 Ft

Share on facebook
Megosztás Facebookon