Promptuarium patristicum - Dogmatica I-II. - 1937 összeállította: P. Hermann Hermenegild

Az Egyház az Igazság oszlopa, mondja Szent Pál. A szent Atyák egyetemes közösségükben a hagyományok megőrzői és így a dogmatikus igazságnak is útmutatói, tanítói; azon tartókövek, melyekből az Egyház oszlopa áll…

2,000 Ft

Share on facebook
Megosztás Facebookon

Leírás

Főtisztelendő Paptestvéreim! A Promptuarium harmadik kötetét bocsájtom útra az apostoli munka szolgálatára, és pedig PROMTUARIUM PATRISTICUM DOGMATICUM címen, két részben, mert terjedelme akkora lett, hogy két részre kellett osztanom a könnyebb áttekinthetés szempontjából. Abból a gazdag világból meríti e könyv anyagát, amely a Szentírás után a hit dogmatikai világának a szent Atyák útján bőséges forrását képezi. Minden katolikus jól tudja, hogy az első hat század a dogmatörténelemnek mekkora támpontja éppen a szent Atyák tanításai alapján, hiszen: ,,patres nostri annuntiaverunt…” Itt-ott Szt. Tamást is szerepeltetem, mint aki ,,Summa”-jávai nagy kapcsolat volt saját kora és azon kor között, egyben kincsestárház e téren a mai teológusok számára is.