Kempis TamásKrisztus követése

Kempis Tamás Krisztus követése című munkája a keresztény életbölcsesség – mind gyakorlati, mind elméleti vonatkozásban – kvintesszenciája. Pázmány Péter (a teljes könyv első magyar fordítója) nem olvasott a biblián kívül könyvet, melyet ennél méltóbbnak ítélt volna arra, hogy a magyar keresztény hívek kezébe adja. Valóban, a Biblia után ez a legolvasottabb keresztény könyv. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy több mint félszáz magyar fordítása ismert. Itt Jelenits István parista atyának legújabb, a mai nyelvre készült művészi fordítását adjuk közre.

1,400 Ft

Share on facebook
Megosztás Facebookon

Leírás

részletek a könyvből:
II./4. A szív tisztasága és egyszerűsége
I.
Két szárny emeli az embert a föld fölé: a meg nem osztott egyszerűség
és a tisztaság.
Az egyszerűségnek a szándékot, a tisztaságnak a cselekvést kell
jellemeznie.
Az egyszerűség Istenre irányít, a tisztaság birtokba veszi Őt és
örömét leli benne.
II.
Semmi jótett nem lesz haladásod gátja, ha bensődben szabad vagy minden
rendezetlen érzéstől.
Ha semmi másra nem törekszel, csak Isten tetszésére és felebarátod
javára, belső szabadságnak örvendezhetsz.
Ha helyén volna a szíved, akkor számodra minden teremtmény az isteni
élet tükre és a szent tanítás könyve volna.
Nincs olyan kicsiny és semmit érő teremtmény, amely Isten jóságát ne
tükrözné.
Ha szívedben jó és tiszta volnál, mindent akadály nélkül látnál és
helyesen fölfognál.
A tiszta szív előtt megnyílik az ég is, a pokol is.
Ki-ki úgy ítéli meg a kívüle valót, amilyen belül ô maga.
Ha van öröm a földön, az a tisztaszívű emberé.
S ha valahol van kátyú, zaklattatás, azt legjobban a rossz
lelkiismeretű ember ismeri.
Amint a tűzbe rakott vas megtisztul a rozsdától, és egészen ragyogóra
izzik, úgy az ember is, ha szíve mélyéből Istenhez tér, leveti
restségét, és új emberré változik.
Mihelyt az ember buzgósága meghűlik, mindjárt megriad a legkisebb
tehertől is, és keresi a külső vigasztalást.
De ha mindenben erőt vesz önmagán, és férfias elszántsággal Isten
útjára tér, akkor kevésbe veszi, ami azelőtt nehezére esett.