MEGJELENT!

Képernyőfotó 2021 04 19 19.20.23

Meschler Móric SJ

SZENT JÓZSEF ÉLETE ÉS SZEREPE
Az Úr Jézus életében
és az anyaszentegyházban

“A Szent József-évben érdemes arra is egy pillantást vetni, hogy a mai
társadalomban milyen negatív tendenciákat látunk a férfi identitással, a
házasságokkal, a gyermekneveléssel kapcsolatban. Beszélnek az apa nélküli
társadalomról, de arról talán kevesebbet, hogy milyen óriási károkat és sebeket
okoznak a rendezetlen kapcsolatok, a válások, a szeretet és a hűség ellen
elkövetett bűnök. A rossz minták, a szerep- és identitászavarok nemzedékről
nemzedékre torzítják el Isten tervét a férfiről, a nőről, a családról és a szeretet
lényegéről. A vallásosság, a mély hit egyre kevesebb embernek jelentenek életet
és minden döntést meghatározó forrást és „gerincet”. Mennyi fájdalom, tragédia,
hány és hány feleség, édesanya és gyermek válik áldozattá.
Szent József életének a középpontjában az Úr iránti szeretet állt.
A szentek arra tanítanak minket, hogy az Istenbe vetett bizalom, a hűséges
imaélet és az evangélium megélése által milyen csodák történnek egy ember
életében. Minden ember életének a kiteljesedése az életszentség. A szentek az
életükkel tanítják nekünk, hogy ez lehetséges. Csak az Isten szemében látjuk
meg az igazi méltóságunkat.
Ha komolyan vesszük a könyv sorait, akkor Szent József példája és annak
követése egész életétünket gyökeresen átalakíthatja.”

Szabó József atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa

2020 december 8-ától, Szeplőtelen fogantatás ünnepétől Szent József évet hirdetett a Szentatya, annak tiszteletére és emlékére, hogy
Boldog IX. Piusz pápa 150 éve, 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet.”Ezért most, amikor e szerfelett fáradságos időkben, az Egyházat minden oldalról ellenségek szorongatják, és olyan nagy szerencsétlenség alatt gyötrődik, hogy ismeretlen emberek azt állítják, hogy a pokol kapui már erőt vettek rajta az egész katolikus világ tiszteletre méltó atyái a legfelső pásztorához fordultak saját, és a hívek kérésével, hogy legyen kegyes Szent Józsefet, az Egyház patrónusává emelni!”

(Quemadmodum Deus, részlet)

Mi ennek a könyvnek közreadásával kívánunk hozzájárulni, a Megváltó nevelőapjának ünnepi évéhez.

Tolle, lege!

Share on facebook
Facebook